Dialogteman

Välkommen till Dialogteman

Här hittar du ett antal korta videofilmer med dialoger ur vardagliga situationer. Alla dialoger är textade. För att du ska kunna se filmerna krävs att du har version 8.5 eller senare av Adobe Flash Player installerat i din webbläsare.


Välj ett tema: